Vertrouwenspersoon nu verplicht

Met een meerderheid van stemmen is op 23 mei 2023 het wetvoorstel aangenomen waarin voor werkgevers met meer dan 10 werknemers het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht is gesteld.  Het wetsvoorstel moet nog beoordeeld worden door de Eerste Kamer. Het is op dit moment nog niet bekend wat de ingangsdatum is van de wet. Wel is al duidelijk dat de verplichting gaat gelden voor werkgevers met tien of meer medewerkers. Kleinere werkgevers worden voorlopig van de verplichte aanstelling uitgezonderd. Met de nieuwe wet moet gewaarborgd worden dat medewerkers altijd bij iemand terecht kunnen als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook.

Interne vertrouwenspersoon
Je mag als werkgever kiezen of je een interne of externe vertrouwenspersoon inzet. De interne vertrouwenspersoon kent de cultuur van de organisatie. Dit is met name van belang bij de voorlichting over ongewenst gedrag en het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. De interne vertrouwenspersoon is bekend bij de medewerkers en voelt meer eigen, waardoor de drempel lager kan zijn. Een externe vertrouwenspersoon heeft veel ervaring. Dit in tegenstelling tot een intern vertrouwenspersoon, die het er vaak bij doet en dus minder te maken krijgt met complexe situaties. Als je een interne vertrouwenspersoon aanstelt is het goed om te weten dat hij of zij opgeleid moet zijn voor dit werk en dat er sprake is van ontslagbescherming. De vertrouwenspersoon moet onafhankelijk kunnen werken.

Externe vertrouwenspersoon
Een externe vertrouwenspersoon heeft een frisse blik en is altijd onafhankelijk. Ook dit kan voor een werknemer een reden zijn om een lagere drempel te ervaren in tegenstelling tot wanneer je je verhaal doet bij een interne vertrouwenspersoon. Kies je voor een externe dan kan SZamen jou hiermee helpen. Wij hebben 2 vertrouwenspersonen in dienst, Jannette en Marloes. Zij zijn hiervoor opgeleid en hebben inmiddels heel wat jaren ervaring in deze rol.

De urgentie om een goed opgeleide vertrouwenspersoon aan te stellen is enorm. Een vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang van medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag. Daarnaast is het zijn of haar taak gevraagd en ongevraagd advies te geven en daarmee een veilige bedrijfscultuur te stimuleren. Breng je medewerkers op de hoogte van de beschikbaarheid van de vertrouwenspersoon en hoe en waar deze te bereiken is. Ook hier kan SZamen jou mee helpen.

Deel dit bericht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang nieuws direct in je mailbox