Arbeidsjuridische ondersteuning

Als werkgever word je regelmatig geconfronteerd met arbeidsrechtelijke zaken. Denk aan het opstellen van arbeidscontracten, een zieke medewerker of arbeidsconflicten.

Heb je behoefte aan juridische ondersteuning op personeelsgebied? Iemand die met je meedenkt, snel handelt en adviseert? Samen vinden wij de beste oplossing voor de arbeidsrechtelijke uitdagingen binnen jouw organisatie.

Samen kom je verder

Als jouw partner in personeel hebben we alle kennis en kunde in huis om personeelszaken verder te stroomlijnen. Denk aan:

Ons aanbod

Voorkom arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten kunnen in veel gevallen worden voorkomen door afspraken vooraf schriftelijk vast te leggen. Ook is het belangrijk om spanningen op de werkvloer niet te lang te laten sudderen.

Hulp bij ontslag

Soms is het noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Als werkgever ben je in zo’n situatie aan veel verschillende regels gebonden. Wij kunnen je bijvoorbeeld ondersteunen met goede juridische ondersteuning of door het opstellen van een ontbindingsovereenkomst.

Aanvullende overeenkomsten

Naast een arbeidsovereenkomst kunnen aanvullende overeenkomsten of reglementen noodzakelijk zijn. Wat kan SZamen voor je betekenen? Onze adviseurs kijken graag met je mee.

Voorkom arbeidsconflicten

Wanneer je afspraken met je medewerkers maakt, denk je vast dat alles geregeld is. In de praktijk blijkt dit helaas anders te zijn. Voordat je het weet kan er bijvoorbeeld een arbeidsconflict ontstaan. Vaak kunnen deze situaties worden voorkomen door duidelijke afspraken vooraf schriftelijk vast te leggen. Zo maak je de kans op een arbeidsconflict in de toekomst kleiner.

Ook is het belangrijk om spanningen op de werkvloer niet te lang te laten sudderen. Wij raden je aan om problemen direct aan te pakken om zo verdere schade te voorkomen. In veel gevallen voorkomt dit een ziekmelding en wordt verdere schadelast beperkt.

Wij ondersteunen je graag bij:

 • Opstellen of controleren van arbeidsovereenkomsten
 • Opstellen of controleren van reglementen zoals een personeelshandboek en ziekteverzuimprotocol
 • Advies over CAO’s en afspraken
 • Het opstellen van een arbobeleid of RI&E of advies rondom het voldoen aan de Arbowet
 • Advies over ontslag of arbeidsconflicten

Hulp bij ontslag

Soms is het noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Denk aan een disfunctionerende medewerker of de situatie waarin de basis van wederzijds vertrouwen weg is. Als werkgever ben je in zo’n situatie aan veel verschillende regels gebonden, zoals wetgeving, CAO’s en jurisprudentie. Dit is vaak ingewikkelde materie. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden en schriftelijk worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Daarnaast moeten overige werknemers geïnformeerd worden en kan het voeren van een exitgesprek verhelderend werken.

Het kan noodzakelijk zijn om een arbeidsovereenkomst via een UWV-procedure te beëindigen. In dat geval moet er aan bepaalde eisen worden voldaan om een ontslagvergunning te krijgen. Onze adviseurs bieden begeleiding in het hele ontslagproces. Je wilt natuurlijk wel op gepaste wijze afscheid nemen van jouw medewerkers.

Aanvullende overeenkomsten

Naast een arbeidsovereenkomst kunnen aanvullende overeenkomsten of reglementen noodzakelijk zijn.

Onze adviseurs kunnen verschillende reglementen in overleg met je opstellen. Heb je deze zelf al opgesteld? Of is het tijd om jouw huidige reglementen te updaten? Samen kunnen wij deze doornemen, actualiseren en in overleg aanpassen.

Denk aan:

 • Personeelshandboek
  • o Hierin leg je afspraken die binnen jouw onderneming gelden vast.
 • Ziekteverzuimprotocol
  • Hierin leg je vast hoe een medewerker zich ziek moet melden en wat de regels tijdens ziekte zijn.
 • Gebruiksovereenkomsten
  • Voor dat wat je aan jouw medewerkers beschikbaar stelt. Bijvoorbeeld voor een auto, fiets of mobiele apparatuur.

 Arbeidsjuridische ondersteuning 

Als werkgever word je regelmatig geconfronteerd met arbeidsrechtelijke zaken. Denk aan het opstellen van arbeidscontracten, een zieke medewerker of arbeidsconflicten.

Heb je behoefte aan juridische ondersteuning op personeelsgebied? Iemand die met je meedenkt, snel handelt en adviseert? Samen vinden wij de beste oplossing voor de arbeidsrechtelijke uitdagingen binnen jouw organisatie.

Samen kom je  verder 

Als jouw partner in personeel hebben we alle kennis en kunde in huis om personeelszaken verder te stroomlijnen. Denk aan:

Ons   aanbod 

Voorkom arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten kunnen in veel gevallen worden voorkomen door afspraken vooraf schriftelijk vast te leggen. Ook is het belangrijk om spanningen op de werkvloer niet te lang te laten sudderen.

Hulp
bij ontslag

Soms is het noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Als werkgever ben je in zo’n situatie aan veel verschillende regels gebonden. 

Aanvullende overeenkomsten

Naast een arbeidsovereenkomst kunnen aanvullende overeenkomsten of reglementen noodzakelijk zijn. Wat kan SZamen voor je betekenen? Onze adviseurs kijken graag met je mee.

 Voorkom arbeidsconflicten 

Wanneer je afspraken met je medewerkers maakt, denk je vast dat alles geregeld is. In de praktijk blijkt dit helaas anders te zijn. Voordat je het weet kan er bijvoorbeeld een arbeidsconflict ontstaan. Vaak kunnen deze situaties worden voorkomen door duidelijke afspraken vooraf schriftelijk vast te leggen. Zo maak je de kans op een arbeidsconflict in de toekomst kleiner.

Ook is het belangrijk om spanningen op de werkvloer niet te lang te laten sudderen. Wij raden je aan om problemen direct aan te pakken om zo verdere schade te voorkomen. In veel gevallen voorkomt dit een ziekmelding en wordt verdere schadelast beperkt.

Wij ondersteunen je graag bij:

"Ik maak het verschil door  te ontzorgen op arbeidsjuridisch vlak" 

Marista Giessen

“Graag ontzorg ik jou als het gaat om kwesties met betrekking tot het personeel: van het aannemen van werknemers tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, en alles wat tijdens het dienstverband aan de orde kan zijn. Denk aan arbeidsvoorwaarden, ziekte, arbeidsconflicten, functioneren en ontslag. Ik begeleid jou in deze vraagstukken of neem het stokje helemaal over.”

Marista Giessen - arbeidsjurist

 Hulp bij ontslag 

Soms is het noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Denk aan een disfunctionerende medewerker of de situatie waarin de basis van wederzijds vertrouwen weg is. Als werkgever ben je in zo’n situatie aan veel verschillende regels gebonden, zoals wetgeving, CAO’s en jurisprudentie. Dit is vaak ingewikkelde materie. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden en deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Daarnaast moeten overige werknemers geïnformeerd worden en kan het voeren van een exitgesprek verhelderend werken.

Het kan noodzakelijk zijn om een arbeidsovereenkomst via een UWV-procedure te beëindigen. In dat geval moet er aan bepaalde eisen worden voldaan om een ontslagvergunning te krijgen. Onze adviseurs bieden begeleiding in het hele ontslagproces. Je wilt natuurlijk wel op gepaste wijze afscheid nemen van jouw medewerkers.

 Aanvullende overeenkomsten 

Naast een arbeidsovereenkomst kunnen aanvullende overeenkomsten of reglementen noodzakelijk zijn.

Onze adviseurs kunnen verschillende reglementen in overleg met jou opstellen. Heb je deze zelf al opgesteld? Of is het tijd om jouw huidige reglementen te updaten? Samen kunnen wij deze doornemen, actualiseren en in overleg aanpassen.

Denk aan 

Hierin leg je afspraken die binnen jouw onderneming gelden vast.

Hierin leg je vast hoe een medewerker zich ziek moet melden en wat de regels tijdens ziekte zijn.

Voor dat wat je aan jouw medewerkers beschikbaar stelt. Bijvoorbeeld voor een auto, fiets of mobiele apparatuur.