Re-integratie

Het is niet prettig als een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer zelf, maar ook niet voor jou als werkgever. Het is daarom belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om de getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

Wat houdt re-integratie in?

Het gaat om alle handelingen, taken en acties die je moet doen om een zieke werknemer te begeleiden. Terugkeer naar het werk kan op verschillende manieren plaatsvinden. Denk aan terugkeer naar het eigen werk bij dezelfde werkgever met eventuele aanpassingen indien nodig of terugkeer in een andere functie, dit noemen we ook wel een 1e spoor re-integratie. Of terugkeer naar werk bij een andere werkgever, dit heet een 2e spoor re-integratietraject. Dit laatste gebeurt alleen wanneer terugkeer naar werk bij eigen werkgever niet meer mogelijk is en alleen op advies van een bedrijfsarts en arbeidsdeskundige.

Ons aanbod

Re-integratietraject

Om een (langdurig) zieke werknemer zo snel mogelijk terug te laten keren op de werkvloer, is het belangrijk om te kijken of dit mogelijk is in zijn of haar eigen functie.

Dossier en verslag

Als werkgever houd je alle re-integratie inspanningen bij in een re-integratiedossier. Dit vormt de basis voor het re-integratieverslag dat aan het einde van het re-integratietraject moet worden opgemaakt.

Re-integratietraject

Om een (langdurig) zieke werknemer zo snel mogelijk terug te laten keren op de werkvloer, is het belangrijk om te kijken of dit mogelijk is in zijn of haar eigen functie. Als een werknemer langere tijd zijn of haar werk niet kan doen, is het belangrijk dat er een arbeidsdeskundig onderzoek komt. Mocht er vroegtijdig geconstateerd worden dat de werknemer niet in staat is om duurzaam terug te keren in eigen werk, dan is het verstandig om de arbeidsdeskundige in een vroegtijdig stadium mee te laten kijken voor advies.

Om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratie is de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar ingesteld. Deze schrijft voor wat je als werkgever moet doen vanaf de eerste week van de ziekmelding.

Zo verplicht de wet werkgevers en werknemers om elke zes weken een voortgangsgesprek te houden over de ontwikkelingen in het re-integratieproces. Na het eerste jaar wordt het re-integratieverloop bekeken en wordt er bepaald wat de stappen voor het komende jaar zullen zijn. SZamen kijkt graag met je mee en geeft praktisch advies.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Zowel jij als werkgever en de desbetreffende zieke werknemer zijn verantwoordelijk voor het re-integratieproces. In de praktijk betekent dit dat zowel werkgever als werknemer er samen alles aan moeten doen om de desbetreffende werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Dossier en verslag

Zowel jij als werkgever als de desbetreffende werknemer zijn verantwoordelijk voor de re-integratie. In de praktijk betekent dit dat beide partijen er alles aan moeten doen om de desbetreffende werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Als werkgever houd je alle re-integratie inspanningen bij in een re-integratiedossier. Dit vormt de basis voor het re-integratieverslag dat aan het einde van het re-integratietraject moet worden opgemaakt. Aan de hand van dit verslag wordt door het UWV beoordeeld of de werkgever en de werknemer voldoende hebben gedaan.

Mocht het UWV van mening zijn dat er onvoldoende re-integratieactiviteiten hebben plaatsgevonden, dan zal het UWV hierop sanctioneren. Dit kan financieel grote gevolgen met zich meebrengen. Wees je ervan bewust dat een goede en actieve re-integratie van groot belang is naast de gezondheid van de medewerker!

 Re-integratie 

Het is niet prettig als een werknemer langdurig ziek is. Niet voor de werknemer zelf, maar ook niet voor jou als werkgever. Het is daarom belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om de getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

Wat houdt  re-integratie in? 

Het gaat om alle handelingen, taken en acties die je moet doen om een zieke werknemer te begeleiden. Re-integratie kan op verschillende manieren plaatsvinden. Denk aan terugkeer naar het eigen werk bij dezelfde werkgever met eventuele aanpassingen indien nodig of terugkeer in een andere functie. Dit noemen we ook wel een 1e spoor re-integratie. Of terugkeer naar werk bij een andere werkgever, dit heet 2e spoor re-integratie. Dit laatste gebeurt alleen wanneer terugkeer naar werk bij eigen werkgever niet meer mogelijk is en alleen op advies van een bedrijfsarts en arbeidsdeskundige.

Ons   aanbod 

Re-integratietraject

Om een (langdurig) zieke werknemer zo snel mogelijk terug te laten keren op de werkvloer is het belangrijk om te kijken of dit mogelijk is in zijn of haar functie. 

Dossier en verslag

Als werkgever houd je alle re-integratie inspanningen bij in een re-integratiedossier. Dit vormt de basis voor het re-integratieverslag dat aan het einde van het re-integratietraject moet worden opgemaakt.

 Re-integratietraject 

Om een (langdurig) zieke werknemer zo snel mogelijk terug te laten keren op de werkvloer, is het belangrijk om te kijken of dit mogelijk is in zijn of haar eigen functie. Als een werknemer langere tijd zijn of haar werk niet kan doen, is het belangrijk dat er een arbeidsdeskundig onderzoek komt. Mocht er vroegtijdig geconstateerd worden dat de werknemer niet in staat is om duurzaam terug te keren in eigen werk, dan is het verstandig om de arbeidsdeskundige in een vroegtijdig stadium mee te laten kijken voor advies.

Om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratie is de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar ingesteld. Deze schrijft voor wat je als werkgever moet doen vanaf de eerste week van de ziekmelding.

Zo verplicht de wet werkgevers en werknemers om elke zes weken een voortgangsgesprek te houden over de ontwikkelingen in het re-integratieproces. Na het eerste jaar wordt het re-integratieverloop bekeken en wordt er bepaald wat de stappen voor het komende jaar zullen zijn. SZamen kijkt graag met je mee en geeft praktisch advies.

Terugkeer op twee manieren 

De werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie.

De werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt ander passend werk bij een andere werkgever.

Gezamenlijke  verantwoordelijkheid 

Zowel jij als werkgever en de desbetreffende zieke werknemer zijn verantwoordelijk voor het re-integratieproces. In de praktijk betekent dit dat zowel werkgever als werknemer er samen alles aan moeten doen om de desbetreffende werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

 Dossier en verslag 

Zowel jij als werkgever als de desbetreffende werknemer zijn verantwoordelijk voor de re-integratie. In de praktijk betekent dit dat beide partijen er alles aan moeten doen om de desbetreffende werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Als werkgever houd je alle re-integratie inspanningen bij in een re-integratiedossier. Dit vormt de basis voor het re-integratieverslag dat aan het einde van het re-integratietraject moet worden opgemaakt. Aan de hand van dit verslag wordt door het UWV beoordeeld of de werkgever en de werknemer voldoende hebben gedaan.

Mocht het UWV van mening zijn dat er onvoldoende re-integratieactiviteiten hebben plaatsgevonden, dan zal het UWV hierop sanctioneren. Dit kan financieel grote gevolgen met zich meebrengen. Wees je ervan bewust dat een goede en actieve re-integratie van groot belang is naast de gezondheid van de medewerker!