Disclaimer

SZamen Gezond B.V. en SZamen V.O.F.

* Hieronder wordt ‘SZamen’ als verzamelnaam gebruikt van de partijen SZamen V.O.F. en SZamen Gezond B.V.

Disclaimer e-mail

Verzonden e-mails vanuit SZamen* (inclusief eventuele gegevensbestanden die daarmee verzonden zijn) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie in de e-mail en verzonden bestanden is vertrouwelijk en kan voorts aan andere juridische beperkingen onderworpen zijn. Kennisneming van deze e-mail door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden door een ander dan de geadresseerde. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid jegens derden die handelen of niet handelen op basis van deze informatie. Indien de e-mail per vergissing bij u terecht gekomen is, verzoeken wij u ons daarover direct te informeren, de e-mail van uw computer te verwijderen en eventuele kopieën of uitdraaien daarvan direct te vernietigen. Iedere openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van deze e-mail is verboden. Auteursrecht op de e-mail en andere door ons gecreëerde documenten blijft aan ons voorbehouden en wordt niet aan de geadresseerde en/of lezer overgedragen.

Disclaimer website

Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan SZamen niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.