Verzuimbegeleiding

Wat te doen bij ziekte en verzuim van medewerkers? Wij zijn je adviseur, sparringpartner of coach. Net wat jij nodig hebt. Bij verzuimbegeleiding is vanuit ons de centrale rol weggelegd voor de casemanager. Zo krijg jij de ondersteuning die je nodig hebt, mis je nooit een wettelijke termijn en krijg je inhoudelijk advies terwijl je zelf in de lead blijft. Bij ons is de casemanager bijzonder! Onze casemanagers zijn allen vak volwassen register casemanagers. Daarbij zijn het ook eens echte vakidioten die samen met jou de diepte van het dossier induiken en alleen gaan voor de allerbeste oplossing.

Uitdagingen pakken we samen aan

Personeel brengt uitdagingen mee. Zo simpel is het. Die uitdagingen pakken we samen aan. Bij verzuim en re-integratie is een goede, betrokken gecertificeerde arbodienst of een bedrijfsarts een must. Niet alleen om goed voor je mensen en bedrijf te zorgen, het is ook wettelijk verplicht. Door een hecht partnerschap aan te gaan, ontdekken we samen wat in de praktijk het beste werkt.

Ons aanbod

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts beoordeelt de belastbaarheid van de medewerker en adviseert over herstel- en re-integratiemogelijkheden. 

Tweede spoor

Wij vullen jouw expertise en kwaliteiten aan. Ook behouden we het overzicht en nemen (waar nodig) alles uit handen, terwijl jij de regie houdt.

Verzuimportaal

Ons verzuimportaal geeft inzage in dossiers en inzicht in je statistieken. Ook is het een belangrijke tool in onze verzuimbegeleiding.

Vertrouwenspersoon

Als een werknemer psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ervaart, is het de taak van de vertrouwenspersoon de werknemer op te vangen en ondersteuning te bieden.

Mediation

Voor een goede samenwerking is het essentieel om conflicten te benoemen en uiteindelijk op te lossen. Een mediator is neutraal, onpartijdig en informeel.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Onze arbeidsdeskundigen kunnen in de verschillende fasen van het re-integratieproces de arbeidsgeschiktheid en passendheid van arbeid beoordelen en hierover een advies uitbrengen.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol in de verzuimbegeleiding. Hij beoordeelt de belastbaarheid van de medewerker en adviseert over herstel- en re-integratiemogelijkheden. Door regelmatig (maar niet vaker dan nodig) de bedrijfsarts te consulteren houden we grip op de ontwikkelingen. We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met de bedrijfsarts, daarom bereiden we een spreekuur goed voor, met bijvoorbeeld gerichte vraagstellingen van werkgever en werknemer. Indien nodig of wenselijk kan er voorafgaand aan een consult altijd overlegd gepleegd worden met de bedrijfsarts.

Keuringen

Een chauffeurskeuring is er voor de veiligheid van een chauffeur en voor zijn of haar medeweggebruikers. Als werkgever moet je deze keuring laten uitvoeren als je een chauffeur in dienst neemt. Dit is een aanstellingskeuring. Vervolgens dient de chauffeur iedere vijf jaar gekeurd te worden.

Deze keuringen kun je via SZamen regelen. Onze gespecialiseerde (keurings)arts gaat voor jou na of je medewerker medisch gezien in staat is om een voertuig (zie hieronder welk voertuig) te besturen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Ben je werkgever en wil je voor jouw medewerker een afspraak inplannen? klik dan hieronder, dan nemen wij vervolgens contact met jou op.

Wil je particulier een afspraak maken? Klik dan hieronder, dan nemen wij contact op.

Let op! Bij het maken van een particuliere afspraak betekent het dat je een afspraak inplant waarbij de kosten voor jouw eigen rekening zijn. Is het de bedoeling dat jouw werkgever de factuur voor de keuring betaalt? Neem dan contact op met jouw werkgever.

Met welke keuringen wij jou kunnen helpen:

Tweede spoor

Is de werknemer niet in staat om werk uit te voeren en zijn er geen passende mogelijkheden om te re-integreren binnen de organisatie? Dan komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld. In een tweede spoortraject gaan we op zoek naar nieuw, passend en duurzaam werk voor de werknemer. Samen met een re-integratie coach wordt er gekeken naar het CV en de sollicitatiebrieven. Ook worden gesprekstechnieken doorgenomen.

Vindt de werknemer een passende functie bij een geschikte werkgever? Dan begeleiden we hem net zo lang tot hij zijn draai gevonden heeft. Een tweede spoortraject is voor ons pas succesvol als de werknemer dankbaar uit dienst gaat, tevreden is met zijn baan en je als werkgever geen loonsancties krijgt opgelegd.

Verzuimportaal

Ons verzuimportaal geeft inzage in dossiers en inzicht in je statistieken. Ook is het een belangrijke tool in onze verzuimbegeleiding. Ben je zelf niet zo digitaal vaardig? Geen probleem, ook daarin helpen we je op weg. Mocht je een verzuimverzekering nodig hebben, dan genereert de portal ook de benodigde rapportages.

Vertrouwenspersoon

Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. Als werkgever ben je overigens verplicht om daarvoor te zorgen. Thema’s als agressie en geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag kunnen veel druk geven bij degene die dit ervaart. Tevens ook bij degene die dit gedrag waarneemt en niet goed weet hoe hierop te reageren.

Als een werknemer psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ervaart, is het de taak van de vertrouwenspersoon de werknemer op te vangen en ondersteuning te bieden. Een luisterend oor is in zo’n situatie erg belangrijk. Een plek waar iemand vertrouwelijk zijn of haar verhaal kan doen. De vertrouwenspersoon ondersteunt de werknemer bij het zoeken naar oplossingen en kan tips en adviezen geven. De vertrouwenspersoon behandelt dus niet zelf een eventuele klacht.

Geheimhouding, onafhankelijkheid, gespreksruimte en zorgvuldig omgaan met gegevens zijn essentiële randvoorwaarden in verband met de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon. Zonder geheimhouding voelen werknemers zich niet vrij een ongewenste situatie aan te kaarten.

Mediation

Net als in een privérelatie kunnen er ook conflicten voorkomen in een arbeidsrelatie. Immers brengen medewerkers wekelijks heel wat tijd met elkaar door. Een verstoorde werkhouding of vormen van ongewenst gedrag kunnen van grote invloed zijn op het welzijn van de medewerkers. Ook kunnen ze leiden tot hoogoplopende en psychische en lichamelijke klachten. Iets wat niet goed is voor de betrokkenen zelf en niet goed voor jouw bedrijf.

Betrokken partijen moeten zo snel mogelijk met elkaar in gesprek. Voor een goede samenwerking in de toekomst is het essentieel om conflicten te benoemen, te bespreken en uiteindelijk op te lossen. Een mediator is neutraal, onpartijdig en informeel. Hij begeleidt het communicatieproces en is er om partijen tot een oplossing te brengen. Niet langer over, maar mét elkaar praten.

Wil je een conflict niet gelijk formeel insteken, dan is bemiddeling een goede tussenstap.

 Verzuimbegeleiding 

Wat te doen bij ziekte en verzuim van medewerkers? Wij zijn je adviseur, sparringpartner of coach. Net wat jij nodig hebt. Bij verzuimbegeleiding is vanuit ons de centrale rol weggelegd voor de casemanager. Zo krijg jij de ondersteuning die je nodig hebt, mis je nooit een wettelijke termijn en krijg je inhoudelijk advies terwijl je zelf in de lead blijft. Bij ons is de casemanager bijzonder! Onze casemanagers zijn allen vakvolwassen register casemanagers. Daarbij zijn het ook nog eens echte vakidioten die samen met jou de diepte van het dossier induiken en alleen gaan voor de allerbeste oplossing.

Verzuimbegeleiding-Amersfoort

Uitdagingen pakken we  samen aan 

Personeel brengt uitdagingen met zich mee. Zo simpel is het. Die uitdagingen pakken we samen aan. Bij verzuim en re-integratie is een goede, betrokken gecertificeerde arbodienst of een bedrijfsarts een must. Niet alleen om goed voor je mensen en bedrijf te zorgen, het is ook wettelijk verplicht. Door een hecht partnerschap aan te gaan, ontdekken we samen wat in de praktijk het beste werkt.

Ons   aanbod 

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts beoordeelt de belastbaarheid van de medewerker en adviseert over herstel- en re-integratiemogelijkheden. 

Tweede spoor

Wij vullen jouw expertise en kwaliteiten aan. Ook behouden we het overzicht en nemen (waar nodig) alles uit handen, terwijl jij de regie houdt.

Verzuimportaal

Ons verzuimportaal geeft inzage in dossiers en inzicht in je statistieken. Ook is het een belangrijke tool in onze verzuimbegeleiding.

Vertrouwenspersoon

Als een werknemer psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ervaart, is het de taak van de vertrouwenspersoon de werknemer op te vangen en ondersteuning te bieden.

Mediation

Voor een goede samenwerking is het essentieel om conflicten te benoemen en uiteindelijk op te lossen. Een mediator is neutraal, onpartijdig en informeel.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Onze arbeidsdeskundigen kunnen in de verschillende fasen van het re-integratieproces de arbeidsgeschiktheid en passendheid van arbeid beoordelen en hierover een advies uitbrengen.

Keuringen

Onze gespecialiseerde (keurings)arts gaat voor jou na of je medewerker medisch gezien in staat is om een voertuig  te besturen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

 Bedrijfsarts 

De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol in de verzuimbegeleiding. Hij beoordeelt de belastbaarheid van de medewerker en adviseert over herstel- en re-integratiemogelijkheden. Door regelmatig (maar niet vaker dan nodig) de bedrijfsarts te consulteren houden we grip op de ontwikkelingen. We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met de bedrijfsarts, daarom bereiden we een spreekuur goed voor, met bijvoorbeeld gerichte vraagstellingen van werkgever en werknemer. Indien nodig of wenselijk kan er voorafgaand aan een consult altijd overleg gepleegd worden met de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts 

De bedrijfsarts beoordeelt de belastbaarheid van de medewerker. 

Ook adviseert de bedrijfsarts over herstel- en re-integratiemogelijkheden.

Door regelmatig de bedrijfsarts te consulteren houden we grip op de onwikkelingen.

Met welke keuringen wij jou kunnen helpen:

 Keuringen 

Een chauffeurskeuring is er voor de veiligheid van een chauffeur en voor zijn of haar medeweggebruikers. Als werkgever moet je deze keuring laten uitvoeren als je een chauffeur in dienst neemt. Dit is een aanstellingskeuring. Vervolgens dient de chauffeur iedere vijf jaar gekeurd te worden.

Deze keuringen kun je via SZamen regelen. Onze gespecialiseerde (keurings)arts gaat voor jou na of je medewerker medisch gezien in staat is om een voertuig (zie hieronder welk voertuig) te besturen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Ben je werkgever en wil je voor jouw medewerker een afspraak inplannen? klik dan hieronder, dan nemen wij vervolgens contact met jou op.

Wil je particulier een afspraak maken? Klik dan hieronder, dan nemen wij vervolgens contact met jou op.

Let op! Bij het maken van een particuliere afspraak betekent het dat je een afspraak inplant waarbij de kosten voor jouw eigen rekening zijn. Is het de bedoeling dat jouw werkgever de factuur voor de keuring betaalt? Neem dan contact op met jouw werkgever.

"Mensen op weg helpen, ze een  luisterend oor bieden én gedegen advies geven" 

Jannette Mulder

“Toen ik voor het eerst met een andere arbodienst te maken kreeg vond ik dat het contact veel persoonlijker moest kunnen. Dat heb ik bij SZamen gevonden! Mensen op weg helpen, een luisterend oor bieden én gedegen advies geven, dat geeft mij een goed gevoel. Bij SZamen doen we dat ook echt SZamen!”

Verloop traject 

In dit gesprek staan de functie én beperkingen van de werknemer centraal.

Met de verkregen informatie in het achterhoofd stellen we een gepast plan van aanpak op. 

Op naar een passende en duurzame functie voor de werknemer!

 Tweede spoor 

Is de werknemer niet in staat om werk uit te voeren en zijn er geen passende mogelijkheden om te re-integreren binnen de organisatie? Dan komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld. In een tweede spoortraject gaan we op zoek naar nieuw, passend en duurzaam werk voor de werknemer. Samen met een re-integratie coach wordt er gekeken naar het CV en de sollicitatiebrieven. Ook worden gesprekstechnieken doorgenomen.

Vindt de werknemer een passende functie bij een geschikte werkgever? Dan begeleiden we hem net zo lang tot hij zijn draai gevonden heeft. Een tweede spoortraject is voor ons pas succesvol als de werknemer dankbaar uit dienst gaat, tevreden is met zijn baan en je als werkgever geen loonsancties krijgt opgelegd.

 Verzuimportaal 

Ons verzuimportaal geeft inzage in dossiers en inzicht in je statistieken. Ook is het een belangrijke tool in onze verzuimbegeleiding. Mocht je een verzuimverzekering nodig hebben, dan genereert het portaal ook de benodigde rapportages. Jij als werkgever kunt zelf gebruik maken van het verzuimportaal. Ben je zelf niet zo digitaal vaardig? Geen probleem, ook daarin helpen we je op weg. Het verzuimportaal voldoet volledig aan alle wet en regelgeving omtrent AVG. 

Randvoorwaarden 

Zonder geheimhouding voelen werknemers zich niet vrij een ongewenste situatie aan te kaarten.

Een luisterend oor en het liefst van buiten de organisatie. 

Zorgvuldig omgaan met gegevens.

 Vertrouwenspersoon 

Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. Als werkgever ben je overigens verplicht om daarvoor te zorgen. Thema’s als agressie en geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag kunnen veel druk geven bij degene die dit ervaart. Tevens ook bij degene die dit gedrag waarneemt en niet goed weet hoe hierop te reageren.

Als een werknemer psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ervaart, is het de taak van de vertrouwenspersoon de werknemer op te vangen en ondersteuning te bieden. Een luisterend oor is in zo’n situatie erg belangrijk. Een plek waar iemand vertrouwelijk zijn of haar verhaal kan doen. De vertrouwenspersoon ondersteunt de werknemer bij het zoeken naar oplossingen en kan tips en adviezen geven. De vertrouwenspersoon behandelt dus niet zelf een eventuele klacht.

Geheimhouding, onafhankelijkheid, gespreksruimte en zorgvuldig omgaan met gegevens zijn essentiële randvoorwaarden in verband met de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon. Zonder geheimhouding voelen werknemers zich niet vrij een ongewenste situatie aan te kaarten.

Wat is het voordeel van een externe vertrouwenspersoon? 

Voor goede uitvoering van de taken is het van belang dat de vertrouwenspersoon zijn werk onafhankelijk kan doen. Dat is voor iemand van buitenaf vaak eenvoudiger dan voor een interne vertrouwenspersoon.

 Mediation 

Net als in een privérelatie kunnen er ook conflicten voorkomen in een arbeidsrelatie. Immers brengen medewerkers wekelijks heel wat tijd met elkaar door. Een verstoorde werkhouding of vormen van ongewenst gedrag kunnen van grote invloed zijn op het welzijn van de medewerkers. Ook kunnen ze leiden tot hoogoplopende psychische en lichamelijke klachten. Iets wat niet goed is voor de betrokkenen zelf en voor jouw bedrijf.

Betrokken partijen moeten zo snel mogelijk met elkaar in gesprek. Voor een goede samenwerking in de toekomst is het essentieel om conflicten te benoemen, te bespreken en uiteindelijk op te lossen. Een mediator is neutraal, onpartijdig en informeel. Hij begeleidt het communicatieproces en is er om partijen tot een oplossing te brengen. Niet langer over, maar mét elkaar praten.

Wil je een conflict niet gelijk formeel insteken, dan is bemiddeling een goede tussenstap.

Wat levert het op? 

..

 Arbeidsdeskundig onderzoek 

Het is heel belangrijk om scherp te hebben welke stappen werkgever en werknemer moeten nemen om een terugkeer naar het werk mogelijk te maken. Onze arbeidsdeskundigen kunnen in de verschillende fasen van het re-integratieproces de arbeidsgeschiktheid en passendheid van arbeid beoordelen en hierover een advies uitbrengen. Onze arbeidsdeskundigen zijn gespecialiseerd in de sociale, juridische, maatschappelijke en financiële aspecten van het verzuim van de werknemer. 

Is je werknemer al een geruime tijd ziek en is er geen duidelijkheid wanneer je werknemer weer zijn of haar werk kan oppakken? Dan is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig. Dit onderzoek is niet specifiek verplicht, maar indien u geen arbeidsdeskundig onderzoek kunt overleggen bij een eventuele WIA-beoordeling bij het UWV, kan dit flinke financiële gevolgen hebben voor de werkgever. Onze arbeidsdeskundigen kunnen op basis van het onderzoek een adviesrapport uitbrengen over welke richting er gegeven moet worden aan de re-integratie van de werknemer. Hierbij kijkt de arbeidsdeskundige naar de mogelijkheden van de werknemer en niet naar de beperkingen! Het kan zijn dat de werknemer weer kan terugkeren in het eigen werk, wellicht zijn er aanpassingen nodig maar dan kan de werknemer wel weer aan het werk. Als dit niet lukt, zal de arbeidsdeskundige onderzoeken of er mogelijkheden zijn binnen een andere functie maar wel bij de eigen werkgever. Het zogenaamde spoor 1 traject. Lukt dit ook niet, dan zal er gekeken moeten worden naar een passende functie bij een andere organisatie. Dit heet re-integratie in spoor 2 ofwel een 2e spoortraject.