Verzuimpreventie

Voorkomen is beter dan genezen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan! De bekende ARBO-instrumenten als PMO, PAGO en RI&E hebben hun waarde bewezen, maar echt resultaat boek je pas als er een breder begrip is van verzuim, preventie en onderliggende ontwikkelingen binnen de organisatie of in de maatschappij.

Je staat er niet alleen voor

Wij helpen je graag met het uitvoeren en zorgvuldig implementeren of lanceren van deze bekende ARBO-instrumenten. De ervaring leert dat het niet helpt om dit zomaar te doen. Ons advies is om het onderdeel te maken van een breder plan of een verzuimstrategie. Vanuit een heldere visie kiezen we samen zorgvuldig de instrumenten die bijdrage aan ons gezamenlijke doe, namelijk het voorkomen van verzuim.

Ons aanbod

RI&E

Laten we er samen vooraf alles aan doen om risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. Risico’s die betrekking hebben op de gezondheid en veiligheid van jouw medewerkers.

PMO

Ziekteverzuim en productiviteitsverlies zorgen voor enorme kosten. Het is dus belangrijk om medewerkers zo lang mogelijk gezond, fit en productief te houden.

PAGO

Bij beroepen die fysiek erg zwaar zijn liggen blessures, overbelasting en andere risico’s al snel op de loer. PAGO is niet alleen verplicht, maar ook essentieel bij het voorkomen van ziekteverzuim.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. Hoe kom je verder dan beleid maken en instrumenten aanreiken?

Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag kan veel druk geven bij degene die dit ervaart. Het is de taak van de vertrouwenspersoon de werknemer op te vangen en de juiste ondersteuning te bieden.

 RI&E 

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Laten we er samen vooraf alles aan doen om risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. Risico’s die betrekking hebben op de gezondheid en veiligheid van jouw medewerkers. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een belangrijk en wettelijk verplicht instrument. Samen brengen we in kaart wat de risico’s zijn voor de gezondheid en inzetbaarheid van het werk en de omgeving.

Wij hebben een creatieve kijk op het gebied van risico’s en veiligheid in organisaties. Maar weet je ook wat je moet doen wanneer er zich toch een ongeval voordoet? Wij nemen graag kennis van jouw RI&E om het bedrijf beter te leren kennen en dienstverlening te verbeteren. Ook kunnen onze specialisten de RI&E uitvoeren en toetsen. Een deskundige inventariseert, toetst en adviseert dan heel concreet hoe je de veiligheid en gezondheid op het werk kunt verbeteren.

Wist je dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor het instrueren en stimuleren van het veiligheidsgedrag van jouw medewerkers? Denk aan een veilige werkomgeving om lichamelijk letsel te voorkomen, een goede werkhouding voor een beeldscherm of aandacht voor mentale gezondheid, stress en werk-privé balans. Een goede opvolging en plan van aanpak vanuit RI&E is belangrijk om risico’s tegen te gaan en tijdig arbeidsomstandigheden te verbeteren.

PMO

Kies jij vandaag nog voor fittere medewerkers, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim?

Ziekteverzuim en productiviteitsverlies zorgen in het bedrijfsleven voor enorme kosten. Het is dus belangrijk, nu en in de toekomst, om medewerkers zo lang mogelijk gezond, fit en productief te houden. Met het PMO breng je de gezondheidssituatie van je medewerkers en organisatie in kaart. Zodat jij en zij weten hoe deze verbeterd wordt.

Wil je weten hoe het gesteld is met de algehele gezondheid van jouw medewerkers? In een PMO is aandacht voor de lichamelijke en geestelijke conditie en leefgewoonten van jouw medewerkers.

Medewerkers zijn niet verplicht om hieraan deel te nemen.

Wat is het verschil tussen PMO & PAGO?

Twee verschillende begrippen die in de praktijk veel met elkaar gemeen hebben. Het voornaamste verschil tussen deze onderzoeken is dat een PMO-onderzoek over het algemeen een breder onderzoek is. Naast gezondheid gerelateerde arbeidsrisico’s geeft het ook een duidelijk beeld van de algehele gezondheid van de medewerker. Niet altijd arbeid gerelateerd, maar wel een belangrijke factor binnen ziekteverzuim.

PAGO

Bij beroepen die fysiek erg zwaar zijn liggen blessures, overbelasting en andere risico’s al snel op de loer. Een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) is niet alleen verplicht, maar ook essentieel bij het voorkomen van ziekteverzuim.

Door met een onderzoek arbeidsgerelateerde risico’s in kaart te brengen, kunnen we samen snel een beeld vormen van de arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s van jouw medewerkers. PAGO is gebaseerd op de Risico Inventarisatie (RI&E) en kijkt alleen naar de gezondheidsfactoren die op het werk gericht zijn. Ook psychosociale arbeidsbelasting is een groot risico.

Wij denken graag met je mee over welke oplossing het meest geschikt is voor jouw bedrijf. Investeer jij vandaag nog in de gezondheid van jouw medewerkers?

Duurzame inzetbaarheid

Gezonde en vitale medewerkers zijn essentieel voor jouw bedrijf. Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. Hoe kom je verder dan beleid maken en instrumenten aanreiken?

Op basis van een inventarisatie kijken we samen waar de pijnpunten liggen. Ook maken we een actieplan om op de korte- en langetermijn het verschil te maken. Duurzame inzetbaarheid slaagt pas echt wanneer achterliggende oorzaken worden aangepakt. Denk aan functieduur, soort werk en werk- en leefstijl. Een groot voordeel is dat deze drie factoren beïnvloedbaar zijn, in tegenstelling tot leeftijd.

Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar zijn en blijven. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie.

Vertrouwenspersoon

Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. Als werkgever ben je overigens verplicht om daarvoor te zorgen. Thema’s als agressie en geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag kunnen veel druk geven bij degene die dit ervaart. Tevens ook bij degene die dit gedrag waarneemt en niet goed weet hoe hierop te reageren.

Als een werknemer psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ervaart, is het de taak van de vertrouwenspersoon de werknemer op te vangen en ondersteuning te bieden. Een luisterend oor is in zo’n situatie erg belangrijk. Een plek waar iemand vertrouwelijk zijn of haar verhaal kan doen. De vertrouwenspersoon ondersteunt de werknemer bij het zoeken naar oplossingen en kan tips en adviezen geven. De vertrouwenspersoon behandelt dus niet zelf een eventuele klacht.

Geheimhouding, onafhankelijkheid, gespreksruimte en zorgvuldig omgaan met gegevens zijn essentiële randvoorwaarden in verband met de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon. Zonder geheimhouding voelen werknemers zich niet vrij een ongewenste situatie aan te kaarten.

 Verzuimpreventie 

Voorkomen is beter dan genezen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan! De bekende ARBO-instrumenten als PMO, PAGO en RI&E hebben hun waarde bewezen, maar echt resultaat boek je pas als er een breder begrip is van verzuim, verzuimpreventie en onderliggende ontwikkelingen binnen de organisatie of in de maatschappij.  

Je staat er   niet alleen voor 

Wij helpen je graag met het uitvoeren en zorgvuldig implementeren of lanceren van deze bekende ARBO-instrumenten. De ervaring leert dat het niet helpt om dit zomaar te doen. Ons advies is om het onderdeel te maken van een breder plan of een verzuimstrategie. Vanuit een heldere visie kiezen we samen zorgvuldig de instrumenten die bijdragen aan ons gezamenlijke doel, namelijk het voorkomen van verzuim.

Ons   aanbod 

Het aantal instrumenten voor verzuimpreventie is bijna eindeloos. We zetten je graag aan het denken als het gaat om waarde van gezond en beschikbaar personeel, de invloed van preventief beleid op werkgeversimago, medewerkersbetrokkenheid en eigenaarschap.

RI&E

Laten we er samen vooraf alles aan doen om risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. Risico’s die betrekking hebben op de gezondheid en veiligheid van jouw medewerkers. 

PMO

Ziekteverzuim en productiviteitsverlies zorgen voor enorme kosten. Het is dus belangrijk om medewerkers zo lang mogelijk gezond, fit en productief te houden.

PAGO

Bij beroepen die fysiek erg zwaar zijn liggen blessures, overbelasting en andere risico’s al snel op de loer. PAGO is niet alleen verplicht, maar ook essentieel bij het voorkomen van ziekteverzuim.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. Hoe kom je verder dan beleid maken en instrumenten aanreiken?

Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag kan veel druk geven bij degene die dit ervaart. Het is de taak van de vertrouwenspersoon de werknemer op te vangen en de juiste ondersteuning te bieden. 

 RI&E 

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Laten we er samen vooraf alles aan doen om risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. Risico’s die betrekking hebben op de gezondheid en veiligheid van jouw medewerkers. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een belangrijk en wettelijk verplicht instrument. Samen brengen we in kaart wat de risico’s zijn voor de gezondheid en inzetbaarheid van het werk en de omgeving.

Wij hebben een creatieve kijk op het gebied van risico’s en veiligheid in organisaties. Maar weet je ook wat je moet doen wanneer er zich toch een ongeval voordoet? Wij nemen graag kennis van jouw RI&E om het bedrijf beter te leren kennen en dienstverlening te verbeteren. Ook kunnen onze specialisten de RI&E uitvoeren en toetsen. Een deskundige inventariseert, toetst en adviseert dan heel concreet hoe je de veiligheid en gezondheid op het werk kunt verbeteren.

Wist je dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor het instrueren en stimuleren van het veiligheidsgedrag van jouw medewerkers? Denk aan een veilige werkomgeving om lichamelijk letsel te voorkomen, een goede werkhouding voor een beeldscherm of aandacht voor mentale gezondheid, stress en werk-privé balans. Een goede opvolging en plan van aanpak vanuit RI&E is belangrijk om risico’s tegen te gaan en tijdig arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Wat levert het op? 

Het brengt meer inzicht in de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de werkplek in jouw organisatie.

Het is het fundament van jouw arbobeleid en daarmee meer dan een rapportage. 

Het draagt bij aan een veilige en gezonde organisatie.

 "Het verschil maken voor de ander,  daar doe ik het voor"

Kim Klinkhamer 

“Een rol hebben waar ik als persoon het verschil kan maken voor de ander, daar doe ik het voor. Op mensgerichte wijze geef ik richting en vorm aan mijn werk en houd ik oog voor zakelijke belangen. Prettig en inspirerend om binnen SZamen te werken!”

Globale onderdelen 

Denk aan ernstig overgewicht, hoog cholesterolgehalte, suikerziekte).

Gezondheidsrisico’s die te maken hebben met het werk.

De veiligheid binnen de organisatie. 

 PMO 

Kies jij vandaag nog voor fittere medewerkers, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim?

Ziekteverzuim en productiviteitsverlies zorgen in het bedrijfsleven voor enorme kosten. Het is dus belangrijk, nu en in de toekomst, om medewerkers zo lang mogelijk gezond, fit en productief te houden. Met het PMO breng je de gezondheidssituatie van je medewerkers en organisatie in kaart. Zodat jij en zij weten hoe deze verbeterd wordt.

Wil je weten hoe het gesteld is met de algehele gezondheid van jouw medewerkers? In een PMO is aandacht voor de lichamelijke en geestelijke conditie en leefgewoonten van jouw medewerkers.

Medewerkers zijn niet verplicht om hieraan deel te nemen.

Wat is het verschil tussen  PMO & PAGO? 

Twee verschillende begrippen die in de praktijk veel met elkaar gemeen hebben. Het voornaamste verschil tussen deze onderzoeken is dat een PMO-onderzoek over het algemeen een breder onderzoek is. Naast gezondheid gerelateerde arbeidsrisico’s geeft het ook een duidelijk beeld van de algehele gezondheid van de medewerker. Niet altijd arbeid gerelateerd, maar wel een belangrijke factor binnen ziekteverzuim.

 PAGO 

Bij beroepen die fysiek erg zwaar zijn liggen blessures, overbelasting en andere risico’s al snel op de loer. Een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) is niet alleen verplicht, maar ook essentieel bij het voorkomen van ziekteverzuim.

Door met een onderzoek arbeidsgerelateerde risico’s in kaart te brengen, kunnen we samen snel een beeld vormen van de arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s van jouw medewerkers. PAGO is gebaseerd op de Risico Inventarisatie (RI&E) en kijkt alleen naar de gezondheidsfactoren die op het werk gericht zijn. Ook psychosociale arbeidsbelasting is een groot risico.

Wij denken graag met je mee over welke oplossing het meest geschikt is voor jouw bedrijf. Investeer jij vandaag nog in de gezondheid van jouw medewerkers?

Wat levert het op? 

PAGO geeft een goed beeld van de arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s.

Het is niet alleen verplicht, maar ook essentieel bij het voorkomen van ziekteverzuim.

Globale onderdelen 

Samen maken we een actieplan om op de korte en lange termijn het verschil te maken. 

Duurzame inzetbaarheid slaagt pas echt wanneer achterliggende oorzaken worden aangepakt.

 Duurzame inzetbaarheid 

Gezonde en vitale medewerkers zijn essentieel voor jouw bedrijf. Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. Hoe kom je verder dan beleid maken en instrumenten aanreiken?

Op basis van een inventarisatie kijken we samen waar de pijnpunten liggen. Ook maken we een actieplan om op de korte- en langetermijn het verschil te maken. Duurzame inzetbaarheid slaagt pas echt wanneer achterliggende oorzaken worden aangepakt. Denk aan functieduur, soort werk en werk- en leefstijl. Een groot voordeel is dat deze drie factoren beïnvloedbaar zijn, in tegenstelling tot leeftijd.

Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar zijn en blijven. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie.

 Vertouwenspersoon 

Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. Als werkgever ben je overigens verplicht om daarvoor te zorgen. Thema’s als agressie en geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag kunnen veel druk geven bij degene die dit ervaart. Tevens ook bij degene die dit gedrag waarneemt en niet goed weet hoe hierop te reageren.

Als een werknemer psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ervaart, is het de taak van de vertrouwenspersoon de werknemer op te vangen en ondersteuning te bieden. Een luisterend oor is in zo’n situatie erg belangrijk. Een plek waar iemand vertrouwelijk zijn of haar verhaal kan doen. De vertrouwenspersoon ondersteunt de werknemer bij het zoeken naar oplossingen en kan tips en adviezen geven. De vertrouwenspersoon behandelt dus niet zelf een eventuele klacht.

Geheimhouding, onafhankelijkheid, gespreksruimte en zorgvuldig omgaan met gegevens zijn essentiële randvoorwaarden in verband met de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon. Zonder geheimhouding voelen werknemers zich niet vrij een ongewenste situatie aan te kaarten.

Globale onderdelen 

…..

…..

 "Meedenken, sparren en advies geven  aan werkgevers en werknemers, dat is waar ik voor sta."

Daniëlle Lagerweij 

“Meedenken, sparren en advies geven aan werkgevers en werknemers dat is waar ik voor sta.  SZamen verzuim voorkomen of verkorten dat is de uitdaging waar we dagelijks aan werken. Dankzij onze uitgebreide kennis op het gebied van Wet verbetering Poortwachter, mijn kennis en ervaring op HR en arbeidsrecht ben ik een klantgerichte sparringpartner.”