Volume ontwikkelingen WIA en WW

In het jaarverslag UWV 2023 staat informatie over wat het UWV in 2023 heeft ondernomen om de dienstverlening te verbeteren. Ook worden er cijfers gepubliceerd over de volume ontwikkelingen binnen de WW en WIA uitkeringen.

Zorgwekkend natuurlijk dat het aantal WIA aanvragen toeneemt.

Hierbij wat highlights over de belangrijkste volume ontwikkelingen:

  • Het aantal WW-uitkeringen neemt sinds augustus 2023 langzamerhand toe. Door de aanhoudend krappe arbeidsmarkt blijft de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen relatief laag. Eind december 2024 verwachten we 173.200 lopende WW-uitkeringen. 
  • Het aantal aanvragen voor een WIA-uitkering is in 2023 sterk gegroeid (15%), met name in het vierde kwartaal (21%). De stijging in het vierde kwartaal zien we vooral bij de vrouwen en de leeftijdscategorie tot 40 jaar. Het aantal aanvragen vanuit de sectoren onderwijs, openbaar bestuur en zorg & welzijn zijn in verhouding het meest toegenomen. 
  • In 2023 steeg de WIA-instroom met 9% ten opzichte van een jaar eerder. We verwachten dat de WIA-instroom in 2024 met 0,6% toeneemt en uitkomt op iets meer dan 60.000 uitkeringen. 
  • Het aantal ziekmeldingen bij UWV in 2023 was – zoals verwacht – redelijk laag vergeleken met de voorgaande jaren. Er was sprake van een daling met circa 160.000, van 554.400 in 2022 naar 393.700 in 2023. Er waren in 2023 77% minder ziekmeldingen van uitzendkrachten. Voor 2024 verwachten we een stabilisatie van het totaal aantal ziekmeldingen rond de 392.000 door onder andere de wijzigingen in de uitzendsector.

Meer informatie: 
Download 👉 Kennisverslag 2024-3: Volumeontwikkelingen voorjaar 2024

Deel dit bericht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang nieuws direct in je mailbox