Vraag nu een gratis ontwikkeladvies aan!

Met ingang van 1 augustus kunnen medewerkers en werkzoekenden een gratis ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. De regeling maakt onderdeel uit van het crisispakket NL leert door en staat ook open voor zelfstandigen.

Werkgevers die NOW 2.0 aangevraagd hebben, zijn zelfs verplicht zich in te zetten medewerkers te stimuleren om aan scholing een persoonlijke ontwikkeling te doen. Het kabinet helpt werkgevers hierbij met de regeling NL leert door. De regering heeft €50 miljoen beschikbaar gesteld voor ontwikkeladvies en (online) scholing.

Onderdeel van dit pakket is de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies die recent gepubliceerd is en nog onbekend is voor velen. Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt, kan vanaf 1 augustus 2020 een ontwikkeladvies aanvragen gericht op werkbehoud. Wel dient dit een gekwalificeerd loopbaanadviseur te zijn. De regeling is dus niet alleen voor mensen die in loondienst zijn, maar ook om zelfstandigen of mensen zonder baan.

De subsidie bedraagt €700,00 per afgerond ontwikkeladviestraject, de meeste loopbaanadviseurs zijn bereid je te helpen bij de aanvraag van deze subsidie. Enkel hiervoor is €14 miljoen beschikbaar gesteld door de overheid. Heb je behoefte aan de loopbaangesprek of een ‘carrière APK’, grijp nu je kans!

gerelateerde berichten