Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar zes weken

*Deze regeling is tot nader orde uitgesteld. De verwachting is dat dit per 1 januari 2022 alsnog in gaat.

 

 

Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar zes weken

We kennen ze allemaal wel, van die fitte 65plussers die er nog niet aan toe zijn om te stoppen met werken. En dus blijven sommige ook na hun AOW nog graag een paar dagen per week werken. Een mooie manier om hun kennis en kunde over te dragen aan de collega’s en bezig te blijven.

Maar ook een fitte AOW’er kan uitvallen ten gevolge van ziekte of gebrek. Hoe zit het dan met de loondoorbetalingsplicht?

Vanaf 1 april 2021 hoeft een werkgever het loon van een zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt minder lang door te betalen. De termijn van de wettelijke doorbetalingsplicht gaat van 13 naar 6 (zes) weken.

Ook opzegverbod bij ziekte is straks zes weken
Naast de periode van loondoorbetaling bij ziekte geldt de termijn van zes weken straks ook voor:

  • het recht op een ZW-uitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid;
  • het opzegverbod bij ziekte;
  • de re-integratieplicht bij ziekte.

Is uw AOW-gerechtigde werknemer al voor 1 april 2021 ziek? Dan gaat de termijn van zes weken lopen op 1 april. Daarbij mag de totale termijn niet meer bedragen dan 13 weken.

Door: Danielle Lagerweij – Casemanager Crov
Bron: https://www.rendement.nl 

gerelateerde berichten