‘Een geintje moet kunnen. Toch?’

 ,,Pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie… Het wordt naar mijn smaak veel te vaak afgedaan als ‘een geintje’ of een ‘emotionele reactie’. Ongewenst gedrag op de werkvloer is precies dat: ongewenst”, maakt Sieger van Looijengoed glashelder. ,,Niet alleen omdat de 1,1 miljoen werknemers die hiermee te maken krijgen gemiddeld zeven dagen extra ziek zijn per jaar. Dat kost werkgevers geld, zo’n 200 tot 300 euro per dag. Maar het probleem van ongewenste ‘geintjes’ is niet puur financieel.”

toeschreeuwt en je verbaal de grond intrapt. De impact van zo’n gebeurtenis is enorm. Mede door de #metoo-beweging denken we bij ongewenst gedrag snel aan (seksuele) intimidatie. Pesten, integriteit, discriminatie, agressie en machtsmisbruik zijn minstens zo ingrijpend. En dan heb ik het nog niet over de nasleep en anderen erbij betrekken.”

PRATEN, MAAR MET WIE? ,,‘Een geintje moet kunnen toch’ of ‘Het was maar een emotionele reactie’… Ik heb ze meer dan eens gehoord. De actualiteit laat de roep om meer aandacht en begrip voor de ander zien. Denk aan de #metoo-beweging en BlackLivesMatter. Maar wie biedt die aandacht, dat luisterend oor in een organisatie? Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met schulden, iedereen kan ineens een sparringpartner nodig hebben. En die praten daar meestal niet over met een leidinggevende of HR-adviseur vanwege hun dubbelrol.”

VERTROUWENSPERSOON ,,Ik ben niet zonder meer voorstander van de verplicht aangestelde vertrouwenspersoon. Maar los daarvan beveel ik het iedere ondernemer en leidinggevende van harte aan. Een onafhankelijke, goed opgeleide vertrouwenspersoon met de juiste competenties is cruciaal voor een veilige werkomgeving. Je wilt iemand die luistert en durft te reflecteren met alle partijen. Ik zie vaak dat één of twee keer zorgvuldig luisteren en sparren genoeg is en de-escalerend werkt.”

PAPIER ÉN GESPREK ,,Papieren afspraken over ongewenst gedrag hebben we genoeg. Maar met de Grondwet, Arbowet, het Huis van Klokkenluiders, bedrijfsreglementen, personeelshandboeken, klachten- en klokkenluidersregelingen zijn we er niet. Ook elkaar ‘gewoon’ even aanspreken is niet genoeg.
Bied werknemers ruimte om met een onafhankelijk persoon te sparren. Je smoort zo issues in de kiem en handelt meldingen op een professionele manier af.”

,,Dus ondernemers: denk zelf na over het nut en de noodzaak van een vertrouwenspersoon voor jouw bedrijf. En wacht zeker niet tot de overheid het (weer) wettelijk verplicht.
Stel je iemand intern aan? Leid hem of haar op en geef een duidelijke taakomschrijving. Maar vooral: geef tijd, al is het maar een uur per week. Om te luisteren naar en sparren over de ‘onschuldige geintjes’ die spelen.”

Deel dit bericht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang nieuws direct in je mailbox